Aktuelt / Askov Lærlinge

Askov Lærlinge er nedlagt

Foreningen Askov Lærlinge blev som forening af gamle Askovelever dannet i 1887. Hovedformålet for elevforeningen var først og fremmest at yde hjælp til fripladser på skolen, idet statshjælpen til højskolen var blevet nedsat i provisorieårene.

Mange år senere fik foreningen til formål også at udgive et årsskrift.
 
I 1904 udkom et årsskrift med navnet Askov Lærlinge. Siden 1921, da en kreds af Askovlærere startede tidsskriftet ”Dansk Udsyn”, er det udkommet hvert år som nr. 1 af tidsskriftets 6 numre. ( Dansk Udsyn udkom indtil 2001 )
 
I årsskrifterne fra Askov Lærlinge kan det siden begyndelsen af 1980-erne konstateres, at der er nævnt to valgte bestyrelsesmedlemmer, der også har sæde i Askov Højskoles styrelse. Men også formuleringer fra generalforsamlinger i begyndelsen af 70-erne tyder på repræsentation med to medlemmer.
 
En garanteret repræsentation i styrelsen med et bestemt antal medlemmer fra Askov Lærlinge bortfaldt dog ved vedtagelse af vedtægter, i hvilken det er fastsat at repræsentantskabet vælger styrelsens medlemmer.
 
Disse vedtægter betyder derfor, at der fra og med 1998 optræder et repræsentantskab på 32 medlemmer, der vælger en styrelse på syv medlemmer(Askov Lærlinge bidrager - ud over skolekredsen, medarbejderne og styrelsen hver - med 8 medlemmer til dette repræsentantskab og var formentlig tænkt som erstatning for et direkte bidrag med to medlemmer til styrelsen)
 
Askov Lærlinge blev som forening nedlagt i 2015 efter virke i næsten 130 år som en forening, der i sin lange historie har haft uvurderlig betydning Askov Højskole.
Nedlæggelsen skyldtes dels et faldende medlemstal, dels et stigende ønske om at samle kræfterne som bagland i én forening.
 
Efter nedlæggelsen af Askov Lærlinge har Askov Skolekreds påtaget sig opgaven med at administrere Askov Lærlinges Elevstøttefond, så navnet Askov Lærlinge på den måde kan bevares i respekt for det store arbejde og værdifulde engagement, denne forening udførte.

Da Askov Lærlinge nu ikke længere eksisterer, har det betydet at vedtægterne for skolen skal ændres, da repræsentantskabet i sin sammensætning ikke længere kan få medlemmer udpeget af foreningen.
 
En sådan ændring vil få virkning for det repræsentantskab, der udpeges/ vælges efter nuværende valgperiode.
Askov Skolekreds v/Klaus Kildemand | Askov - Danmark | Tlf.: +45 29 72 74 75