Om skolerne / Askov Højskole og Efterskoles historie

Askov Højskole og Efterskoles historie

 
Askov Højskole blev grundlagt 1865 som en videreførelse af Danmarks første folkehøjskole, oprettet 1844 i Rødding i Sønderjylland på initiativ af Christian Flor.
Lærerkredsen med Ludvig Schrøder som forstander ønskede efter 1864 arbejdet fortsat nord for grænsen( Kongeåen var grænse fra 1864 – 1920 ), men Askov blev noget nyt.

Hvad der især skulle give Askov Højskole dens særpræg var indførelsen af den ”udvidede” højskole fra 1878. Der kunne nu på vinterskolen tilbydes en udvidet fagrække beregnet først og fremmest for elever, mandlige og kvindelige, som tidligere havde været på andre højskoler.

På den baggrund blev det muligt at tiltrække højt kvalificerede lærerkræfter som fysikeren og opfinderen Poul la Cour, hvis vindmølleforsøg blev banebrydende. La Cour overførte i sin undervisning højskolens historiske synsmåde på naturvidenskaberne og lagde grunden til en naturvidenskabelig tradition, som blev fortsat af bl.a. den senere forstander Jacob Appel samt dennes efterfølger J. Th. Arnfred.

Formålet er nu som før livsoplysning – om tilværelsens grundvilkår – og folkelig oplysning om tidens og samfundets vigtige spørgsmål. Gennem årene har Askov Højskole været rammen om mange møder og konferencer samt udgangspunkt for væsentlige initiativer af både politisk og kulturel karakter.

I 2001 blev Askov Efterskole blev etableret, dels med baggrund i den stigende interesse for undervisning og ophold på de frie skoler, dels på baggrund af et faldende elevtal på højskolen.

Skolen hedder nu Askov Højskole og Efterskole dvs. at der i Askov nu findes både en højskole og en efterskole, der er styret af den samme bestyrelse / styrelse. Som daglig ledelse er for hver skoleform ansat både en højskoleforstander og en efterskoleforstander.
 
Askov Skolekreds v/Klaus Kildemand | Askov - Danmark | Tlf.: +45 29 72 74 75