Skolekredsens formål

Askov Skolekreds anser det for sin væsentligste opgave at medvirke til at fremme samspillet mellem Askov Højskole og Efterskole og befolkningen, både lokalt og i hele landet. Denne opgave udfylder vi, dels ved at udpege repræsentanter til skolens repræsentantskab, dels ved at afholde arrangementer, der integrerer lokalområdet i højskolelivet. 
 
Derudover administrerer vi Askov Lærlinges Elevstøttefond og Askov Skolekreds' Elevstøttefond. Det betyder, at vi hvert år yder støtte til højskoleelever, der ellers ikke ville have haft mulighed for et højskoleophold. 

Vi i skolekredsen er et ideforum for Askov Højskole og Efterskole. Vi søger at opsamle ideer og strømninger i samfundet og er med i diskussionen om, i hvilken retning begge skoler skal udvikle sig - både sammen og hver for sig.
Askov Skolekreds v/Klaus Kildemand | Askov - Danmark | Tlf.: +4529727475