Om skolekredsen / Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn og formål.

Stk 1
Foreningens navn er ”ASKOV SKOLEKREDS”.

Stk. 2
Foreningens formål er at skabe og støtte et folkeligt engagement omkring
Askov Højskole og Efterskole ved

- at udbrede kendskabet til Askov Højskoles og Efterskoles virke
- at fremme samspillet mellem Højskolen, Efterskolen og egnens befolkning
- at støtte Højskolen og Efterskolen som kulturbærende institution
- at udpege medlemmer til repræsentantskabet for Askov Højskole og Efterskole.
 
 
Askov Skolekreds v/Klaus Kildemand | Askov - Danmark | Tlf.: +45 29 72 74 75