Askov Skolekreds - hvad er det?

Askov Skolekreds anser det for sin væsentligste opgave at medvirke til at fremme samspillet mellem Askov Højskole og Efterskole og befolkningen, både lokalt og i hele landet. Læs mere om Askov Skoleds' formål her.
 
 

Medlemskab

Med et medlemskab i Askov Skolekreds modtager du et nyhedsbrev 2-3 gange årligt samt skolens årlige årsskrift. Derudover er du med til at sikre, at skolens elevstøttefond fortsat yder støtte til elever.
 

Nyt fra Askov Skolekreds

Meld dig ind i Askov Skolekreds

 

Elevstøttefondene

Et af Skolekredsens formål er at administrere de to elevstøttefonde Askov Skolekreds' Elevstøttefond og Askov Lærlinges Elevstøttefond. 
 
Vil du søge Askov Skolekreds' elevstøttefonde og få nedsat egenbetalingen på dit højskoleophold? Få information ved Askov Højskole om støttemuligheder, når du tilmelder dig et højskoleophold over 4 uger.
 
Ansøgningsprocessen går via Askov Højskole, og fondene støtter kun højskoleophold over 4 uger. Fondene støtter kun ansøgninger, der er modtaget før kursusstart. Det forventes, at ansøgningen indeholder de 3 seneste lønsedler samt seneste årsopgørelse. Desuden skal der vedlægges en motiveret ansøgning. 
 

Nyt fra bestyrelsen

Ny sammensætning i bestyrelsen

Efter Skolekredsens generalforsamling i oktober har vi konstitueret os på ny. Klaus Kildemand er genvalgt som formand, mens Louise Nørmark Olsen er genvalgt som næstformand og sekretær. Inge Lis Dalsgaard er også genvalgt som kasserer. Ved generalforsamlingen blev Lise Buurgård valgt som menigt bestyrelsesmedlem, og Michael Bach Ipsen er nyvalgt som menigt bestyrelsesmedlem. 
Efter generalforsamlingen har vi sagt velkommen til Jakob Klemmentsen som 1.-suppleant, mens Anni Bøgh Hattesen fortsat er 2.-suppleant. 

Projekter

På generalforsamlingen i 2019 blev det vedtaget, at tidligere elever fra Askov Højskole og Efterskole kan indgå i Skolekredsens bestyrelse for en 2-årig prøveperiode. Har du lyst til at være med?
 
Askov Skolekreds v/Klaus Kildemand | Askov - Danmark | Tlf.: +4529727475