Askov Skolekreds - hvad er det?

Askov Skolekreds anser det for sin væsentligste opgave at medvirke til at fremme samspillet mellem Askov Højskole og Efterskole og befolkningen, både lokalt og i hele landet. Læs mere om Askov Skoleds' formål her.
 
 

Medlemskab

Med et medlemskab i Askov Skolekreds modtager du et nyhedsbrev 2-3 gange årligt samt skolens årlige årsskrift. Derudover er du med til at sikre, at skolens elevstøttefond fortsat yder støtte til elever.
 

Meld dig ind i Askov Skolekreds

 

Elevstøttefondene

Et af Skolekredsens formål er at administrere de to elevstøttefonde Askov Skolekreds' Elevstøttefond og Askov Lærlinges Elevstøttefond. I 2019 har fondene allerede støttet en højskoleelev. 

Nyt fra bestyrelsen

Ny sammensætning i bestyrelsen

Efter Skolekredsens generalforsamling i oktober har vi konstitueret os på ny. Klaus Kildemand er genvalgt som formand, mens Merethe Jørgensen har overdraget næstformandsposten til Louise Nørmark Olsen, der også er sekretær. Som kasserer er Inge Lis Dalsgaard også genvalgt.
Efter generalforsamlingen har vi sagt velkommen til tidligere højskoleelev Mette Matthisson, der har overtaget Anni Hattesens plads i bestyrelsen. Palle Pallesen forfremmes fra 1.-suppleant til ordinært medlem af bestyrelsen. 

Projekter i 2019

Samarbejdet med skolen indbefatter i 2019 også et samarbejde om nye gamle elever i Skolekredsens bestyrelsesarbejde. På næste ordinære generalforsamling skal vi vedtage en vedtægtsændring, der gør, at bestyrelsen får to fripladser, som kan tages i brug, når der er ildsjæle, der melder sig.
Til slut skal det nævnes, at Askov Lærlinges Elevstøttefond har ydet støtte til en elev på dette års forårshold. 
Askov Skolekreds v/Klaus Kildemand | Askov - Danmark | Tlf.: +4529727475