Askov Skolekreds - hvad er det?

Askov Skolekreds anser det for sin væsentligste opgave at medvirke til at fremme samspillet mellem Askov Højskole og Efterskole og befolkningen, både lokalt og i hele landet. Læs mere om Askov Skolekreds' formål her.
 
 

Medlemskab

Med et medlemskab i Askov Skolekreds modtager du et elektronisk nyhedsbrev 2-3 gange årligt samt skolens årsskrift. Derudover er du med til at sikre, at skolens elevstøttefond fortsat yder støtte til elever.
 

Nyhedsbrev

Askov Skolekreds' aktuelle elektroniske nyhedsbrev kan læses her.
 

Nyt fra Askov Skolekreds

Meld dig ind i Askov Skolekreds

 

Elevstøttefondene

Et af Skolekredsens formål er at administrere de to elevstøttefonde Askov Skolekreds' Elevstøttefond og Askov Lærlinges Elevstøttefond. 
 
Vil du søge Askov Skolekreds' elevstøttefonde og få nedsat egenbetalingen på dit højskoleophold? Få information ved Askov Højskole om støttemuligheder, når du tilmelder dig et højskoleophold over 4 uger.
 
Ansøgningsprocessen går via Askov Højskole, og fondene støtter kun højskoleophold over 4 uger. Fondene støtter kun ansøgninger, der er modtaget før kursusstart. Det forventes, at ansøgningen indeholder de 3 seneste lønsedler samt seneste årsopgørelse. Desuden skal der vedlægges en motiveret ansøgning. 
 

Nyt fra bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling

Skolekredsen har afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 20. januar 2024 - som opfølgning på den årlige generalforsamling i forbindelse med Efterårsmødet den 28. oktober 2023 - bl.a. for at besætte to vakante pladser i bestyrelsen.
 
Forsamlingen udpegede og valgte Caroline Bøgely og Elin Lis Johansen som ny bestyrelsesmedlemmer og Paul Monrad som 2. suppleant. Den ny bestyrelse konstituerede sig straks efter generalforsamlingen. Se sammensætningen af hele bestyrelsen her. Referatet fra mødet og alle tidligere møder kan læses her.
 

Foreningsarbejde

Askov Skolekreds søger løbende efter frivillige/aktive fra lokalområdet, der har tid og lyst til at give en hånd ved afgrænsede praktiske opgaver, f.eks. i forbindelse med forsendelse af årsskriftet.
 
Ved interesse henvend dig gerne til foreningen via kontaktsiden her eller på mail til formanden Klaus Kildemand, kkildemand@gmail.com.
Askov Skolekreds v/Klaus Kildemand | Askov - Danmark | Tlf.: +45 29 72 74 75